کمد رختکن فلزی

کمد رختکن فلزی 

کمد رختکن فلزی

می 12, 2020
کمد رختکن فلزی آتش نشانی

کمد رختکن آتش نشانی

کمد رختکن فلزی آتش نشانی محصولی از شرکت تندیس برای آتش نشانهای عزیز کشور مشخصه کمد رختکن آتش نشانی استفاده از ورق روغنی با ورق 5 […]
آوریل 23, 2020
انواع کمد رختکن شش درب فلزی

کمد رختکن شش درب فلزی

از کمد رختکن شش درب فلزی برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود . مشخصات کمد رختکن شش درب […]
آوریل 14, 2020
کمد رختکن نه درب فلزی

کمد رختکن نه درب فلزی

از کمد رختکن نه درب فلزی برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود . مشخصات کمد رختکن نه درب […]
آوریل 11, 2020
انواع کمد رختکن دو درب روی هم فلزی

کمد رختکن دو درب روی هم فلزی

از کمد رختکن دو درب روی هم فلزی برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود. در ادامه نمونه هایی […]
آوریل 11, 2020
کمد رختکن تک درب فلزی سفارشی

کمد رختکن فلزی تک درب

از کمد رختکن فلزی تک درب برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود . مشخصه کمد رختکن فلزی تک […]
آوریل 11, 2020
کمد رختکن چهار درب فلزی

کمد رختکن چهار درب فلزی

کمد رختکن فلزی چهار درب از کمد رختکن چهار درب فلزی برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود . […]