تخت سربازی

تخت سربازی

تخت سربازی

امروزه با توجه به افزایش جمعیت و رشد سازمان ها و برای تامین نیاز  پرسنل از جمله لوازم خواب و وسایل مانند کمد جهت نگهداری بیش از پیش دارای اهمیت است.

در این قسمت انواع تخت خواب های دو طبقه ، سه طبقه و تک نفره را معرفی می کنیم با وزنهای متفاوت

در تخت خواب های دو طبقه با ورنهای 55 ، 65 ، 75 ، 85 و 95 کیلو گرم .

البته لازم است گفته شود منطور از وزن تخت ورن تمام شده تخت است نه وزنی که می تواند تحمل کند .

در تخت خواب های تک نفره محاسبه به راختی صورت می گیرد.

به این صورت که تمام تخت خواب های دو طبقه را تقسیم به دو کرده و وزن تمام شده به دست می آید.

لطفا بر روی محصول مورد نظر کلیک فرمایید .

 

آوریل 28, 2020
انواع تخت خواب سه طبقه فلزی سربازی

تخت خواب سه طبقه فلزی سربازی

تخت خواب سه طبقه فلزی سربازی این محصول در 5 وزن تولید می گردد ، 83 کیلو گرم ، 98 کیلو گرم ، 113 کیلو گرم […]
آوریل 10, 2020
تخت خواب دو طبقه سربازی با وزن 85 کیلو گرم

تختخواب دو طبقه فلزی سربازی با وزن 85 کیلو گرم

تختخواب دو طبقه فلزی سربازی با وزن 85 کیلو گرم این محصول در 5 وزن تولید می گردد ، 55 کیلو گرم ، 65 کیلو گرم […]
آوریل 10, 2020
تختخواب سربازی دو طبقه فلزی با وزن 95 کیلو گرم

تخت خواب سربازی دو طبقه فلزی باوزن 95 کیلو گرم

تخت خواب سربازی دو طبقه فلزی باوزن 95 کیلو گرم این محصول در 5 وزن تولید می گردد ، 55 کیلو گرم ، 65 کیلو گرم […]
آوریل 10, 2020
تختخواب فلزی سربازی دو طبقه با وزن 65 کیلو گرم

تخت خواب فلزی سربازی دو طبقه با وزن 65 کیلو گرم

تخت خواب فلزی سربازی دو طبقه با وزن 65 کیلو گرم این محصول در 5 وزن تولید می گردد ، 55 کیلو گرم ، 65 کیلو […]
آوریل 10, 2020
تختخواب دو طبقه سربازی با وزن 55 کیلو گرم

تخت خواب دو طبقه سربازی با وزن 55 کیلوگرم

تخت خواب دو طبقه سربازی با وزن 55 کیلوگرم این محصول در 5 وزن تولید می گردد ، 55 کیلو گرم ، 65 کیلو گرم ، […]
آوریل 10, 2020
تخت خواب دو طبقه فلزی سربازی با وزن 75 کیلو گرم

تخت خواب دو طبقه فلزی سربازی

شرکت تندیس تولید کننده تخت خواب دو طبقه فلزی سربازی این محصول در 5 وزن تولید می گردد ، 55 کیلو گرم ، 65 کیلو گرم […]