انتقال 15 یونیت کمد بایگانی ریلی به ابعاد 3 متر طول ، 2.5 متر ارتفاع و عمق 60 سانتی متر از ساختمان قدیمی به ساختمان جدید در محدوده اتوبان فتح به مدت 2 روز انجام شد.

کمدی که انتقال داده شد از تولیدات شرکت پومر که دارای شاسی بسیار سنگینی است. تعدادی عکس از این پروژه به نمایش گذاشته می شود.

قبل از باز کردن کمد بایگانی ریلی
در حال باز کردن قفسه از داخل اتاق
چهار چوب بندی قفسه بایگانی ریلی
نمونه کامل شده کمد بایگانی ریلی

نمونه ای از جابه جایی برای شرکت گسترش الکترونیک تجارت ایران