طراحی , تولید و نصب کمد بایگانی ریلی برای مرکز جراحی آریا واقع در آمل

تعداد 4 دستگاه متحرک به طول 2.5 متر به ارتفاع 2.5 و عمق 70 سانتی متر و یک عدد ثابتی به همراه قفل و درب مرکزی در طبقه دوم این ساختمان . نمونه عکس های گرفته شده از پروژه فوق

کمد بایگانی ریلی مرکز جراحی آریا