کمد رختکن

کمد رختکن

می 12, 2020
کمد رختکن فلزی آتش نشانی

کمد رختکن آتش نشانی

کمد رختکن آتش نشانی محصولی از شرکت تندیس برای آتش نشانهای عزیز کشور مشخصه کمد رختکن آتش نشانی استفاده از ورق روغنی با ورق 5 دهم […]
آوریل 23, 2020
انواع کمد رختکن شش درب فلزی

کمد رختکن شش درب فلزی

از کمد رختکن شش درب فلزی برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود . مشخصات کمد رختکن شش درب […]
آوریل 14, 2020
کمد رختکن نه درب فلزی

کمد رختکن نه درب فلزی

از کمد رختکن نه درب فلزی برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود . مشخصات کمد رختکن نه درب […]
آوریل 11, 2020
انواع کمد رختکن دو درب روی هم فلزی

کمد رختکن دو درب روی هم فلزی

از کمد رختکن دو درب روی هم فلزی برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود . مشخصه کمد رختکن […]
آوریل 11, 2020
کمد رختکن تک درب فلزی سفارشی

کمد رختکن فلزی تک درب

از کمد رختکن فلزی تک درب برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود . مشخصه کمد رختکن فلزی تک […]
آوریل 11, 2020
کمد رختکن چهار درب فلزی

کمد رختکن چهار درب فلزی

از کمد رختکن چهار درب فلزی برای نگهداری لباس در کارخانه ها ، ادارات دولتی و بیمارستانها استفاده می شود . مشخصه کمد رختکن چهار درب […]