کمد بایگانی

کمد بایگانی 

ژانویه 25, 2021

کمد بایگانی دوار زونکن

کمد بایگانی دوار زونکن کمد بایگانی دوار زونکن نوعی کمد بایگانی ثابت است که در آن سینی نگهداری مدارک به صورت دایره ای در اطراف محور […]
ژانویه 24, 2021

کمد بایگانی دوار فلزی

کمد بایگانی دوار فلزی کمد بایگانی دوار فلزی گونه ای از کمد های ثابت است که سینی نگهداری اسناد است. در این نوع از کمد بایگانی […]
آوریل 16, 2020
انواع کمد کتابخانه شیشه ای قاب دار

کمد کتابخانه شیشه ای قاب دار

از کمد کتابخانه شیشه ای قاب دار برای نگهداری اسناد و مدارک استفاده میگردد، همچنین برای داروخانه و بیمارستانها برای نگهداری دارو و … نیز استفاده […]
آوریل 16, 2020
کمد کتابخانه چهار شیشه

کمد کتابخانه چهار شیشه

از کمد کتابخانه چهار شیشه برای نگهداری اسناد و مدارک استفاده میگردد، همچنین برای داروخانه و بیمارستانها برای نگهداری دارو و … نیز استفاده می شود. […]
آوریل 12, 2020
کمد بایگانی گردان چهار طبقه

کمد بایگانی گردان چهار طبقه آویز

کمد بایگانی دوار چهار طبقه آویز از کمد بایگانی گردان چهار طبقه آویز برای نگهداری پوشه های آویز یا زونکن های آویز استفاده می شود. مشخصات […]
آوریل 10, 2020
انواع کمد بایگانی فلزی

کمد بایگانی فلزی

کمد بایگانی فلزی برای نگهداری زونکن ، پوشه ، فایل باکس و زونکن سه گوش استفاده می گردد. مورد استفاده شرکتهای دولتی ، خصوصی ، بیمارستانها […]
آوریل 9, 2020
کمد بایگانی دو جداره رمزدار گاو صندوقی

کمد بایگانی دو جداره قفل و دستگیره گاو صندوقی رمزدار

کمد بایگانی دو جداره محصولی از شرکت تندیس دارای قفل و دستگیره گاو صندوقی برای نگهداری اسناد بایگانی که دارای اهمیت بالایی هستند. مشخصه کمد بایگانی […]