فایل بایگانی

فایل بایگانی 

فایل بایگانی 

ژوئن 24, 2020
انواع فایل نقشه ایستاده

فایل نقشه ایستاده برای نگهداری نقشه های ساختمانی و اداری

محصولی از شرکت تندیس فایل نقشه ایستاده برای نگهداری نقشه های ساختمانی و اداری قابل استفاده در شرکت های ساختمانی و راهسازی و … مشخصات فایل […]
ژوئن 23, 2020
فایل نقشه سه کشو خوابیده

فایل نقشه پنج کشو جهت نگهداری نقشه به صورت افقی

محصولی از شرکت تندیس فایل نقشه پنج کشو ریل دوبل جهت نگهداری نقشه های ساختمانی ، راهداری و ……. مشخصات فایل نقشه پنج کشو دارای یک […]
آوریل 22, 2020
انواع فایل بایگانی چهار کشو رمزدار

فایل بایگانی چهار کشو رمزدار ، قفل مرکزی و چهار قفل

محصولی از شرکت تندیس فایل بایگانی چهار کشو رمزدار ، قفل مرکزی و چهار قفل مورد استفاده در تمامی سازمانها برای نگهداری اسناد و مدارک مشخصات […]
آوریل 21, 2020
فایل بایگانی چهار کشو قفل مرکزی

فایل بایگانی چهار کشو ریل دوبل ، چهار قفل و قفل مرکزی

محصولی از شرکت تندیس فایل بایگانی چهار کشو ریل دوبل مر کزی و یا چهار قفل مورد استفاده در تمامی سازمانها برای نگهداری اسناد و مدارک […]