تماس با ما

نحوه تماس با ما
آدرس ایمیل :

info@bstandis.com

شماره تلفن 1 :

02177732824

شماره تلفن 2 :

02177732825

شعبه یک :

خرمدشت، سیاسنگ ، دانش 4

شعبه دو :

شهریار ، فردوسیه، نان ماشینی

ساعات کاری :

8 الی 5 بعد از ظهر

لینک شبکه های اجتماعی