برگه محصولات

 

فایل نقشه ایستاده فلزی
فایل نقشه ایستاده
میز و نیمکت دانش آموزی تک نفره جدا از هم
تشک تخت سربازی
تشک تخت خواب سربازی
تختخواب دو طبقه فلزی سربازی با وزن 85 کیلو گرم
تخت خواب دو طبقه 85 کیلویی
تخت خواب سربازی دو طبقه فلزی با وزن 95 کیلو گرم
تخت خواب دو طبقه 95 کیلویی
تخت خواب فلزی سربازی دو طبقه با وزن 65 کیلو گرم
تخت خواب دو طبقه 65 کیلویی
تخت خواب دو طبقه سربازی با وزن 55 کیلو گرم
تخت خواب دو طبقه 55 کیلویی
انواع کمد رختکن آتش نشانی
کمد رختکن آتش نشانی
تخت خواب سه طبقه فلزی سربازی
تخت خواب سه طبقه فلزی سربازی
کمد رختکن 6 درب فلزی
کمد رختکن شش درب فلزی
فایل بایگانی چهار کشو رمزدار
فایل چهار کشو فلزی رمزدار
فایل بایگانی چهار کشو رنگ بژ
فایل بایگانی چهار کشو
جابجایی و نصب قفسه بایگانی ریلی
جابجایی و نصب قفسه بایگانی ریلی
قفسه بایگانی ریلی مکانیکی

قفسه بایکانی ریلی
تخت خواب دو طبقه فلزی سربازی
تخت خواب دو طبقه 75 کیلویی
کمد رختکن چهار درب فلزی دو رنگ
کمد رختکن چهار درب
کمد رختکن تک درب فلزی با قفل گلنگدنی
کمد رختکن تک درب
کمد رختکن دو درب روی هم فلزی دو رنگ
کمد رختکن دو درب روی هم
کمد بایگانی گردان 4 طبقه آویز
کمد گردان چهار طبقه آویز
صندلی دسته تاشو امتحانی ام دی اف
صندلی دسته تاشو امتحانی ام دی اف
میز معلم روژان دو کشو دو لا بچه
میز معلم روژان دو کشو
کمد رختکن نه درب فلزی دو رنگ
کمد رختکن نه درب فلزی

 

میز معلم روژان تک کشو سبز
میز معلم روژان تک کشو